м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а
ІТ СТЕП Університет
ІТ СТЕП Університет

м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а

ІТ СТЕП Університет

ЧаПи

Часті запитання

 

 

 

За якими освітніми рівнями проводиться підготовка?

 

Університет здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями бакалавра та магістра відповідно до Ліцензії.

 

За якими спеціальностями проводиться підготовка в університеті?

 

Спеціальність «Комп’ютерні науки»
Чи передбачено на запропонованих програмах підготовки спеціалізацію?

В межах освітньої програми «Комп’ютерні науки» студенти можуть обирати з широкого переліку вибіркових компонентів і сформувати освітні траєкторії з акцентом відповідно до своїх вподобань:

 

І це не повний перелік. Програма передбачає гнучке розширення набору дисциплін та освітніх траєкторій для швидкої реакції на потреби ринку.

 

Запроваджено освітню модель Major&Minor, в рамках якої студент отримує диплом за спеціальністю «Комп’ютерні науки» (major) та може отримати додаткову кваліфікацію (minor), яка не має безпосереднього відношення до основної спеціальності, таким чином формуючи міждисциплінарну спеціалізацію і розширюючи свої можливості на ринку праці. Університет пропонує такі minor-програми:

Чи є військова кафедра в ІТ СТЕП Університеті?

 

На базі університету військова кафедра не передбачена. Для охочих у Львові можна вступити на навчання на військову кафедру Національної академії сухопутних військ або Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, в яких студенти університету можуть отримати офіцерське звання. Вступ відбувається за конкурсом. Навчання триває 2 роки, 1 раз на тиждень.

 

 

Чи приймаються на навчання іноземні громадяни та особи без громадянства?

 

Ні. До університету приймаються виключно громадяни України.

 

Який ліцензований обсяг прийому на навчання?

 

Бакалаври 300 осіб і магістри 100 осіб.

 

Чи передбачено вступ на заочну форму навчання?

 

Навчання проводиться на денній або заочній формі.
Хто може вступити на навчання в університет?

 

Особи, які мають повну загальну середню освіту (з свідоцтвом про повну загальну середню освіту), випускники технікумів і коледжів (з дипломом  молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра), випускники інститутів, академій, університетів (з дипломом бакалавра).

 

 

Які передбачено терміни підготовки фахівців?

 

Навчання за освітнім рівнем бакалавра – 4 роки на базі повної загальної середньої освіти та 3 роки на базі ОКР молодшого спеціаліста. Навчання за освітнім рівнем магістра – 1,5 року.

 

Чи передбачене державне замовлення?

 

Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

 

Як подаються заяви для навчання на бакалаврській програмі на базі повної загальної середньої освіти (зокрема випускники 11-х класів)?

 

В електронній формі через електронний кабінет вступників.

 

Коли подаються заяви для навчання на бакалаврській програмі на базі повної загальної середньої освіти (зокрема випускники 11-х класів)?

 

29 липня – 23 серпня 2022 року

 

Чи можна в університеті отримати допомогу при реєстрації електронних кабінетів вступників?

 

Так. Консультаційний центр щодо реєстрації електронних кабінетів вступників буде працювати з 1 липня по 23 серпня 2022 року.

 

Коли подають заяви і документи для навчання на бакалаврській програмі випускники технікумів і коледжів?

 

З 29 липня – 23 серпня 2022 року

 

Які вступні іспити передбачено при вступі на магістерську програму?

 

Прийом на навчання здійснюється на основі ступеня бакалавра за результатами фахового іспиту.
Чи залучена до підготовки ІТ індустрія?

 

Так. Партнерами у реалізації навчального процесу на бакалаврській та магістерській програмах є Львівський ІТ Кластер та такі компанії як: SoftServe, ELEKS, Sigma Software, EPAM,  Центр високих інформаційних технологій, Intent Solutions Group, Lemberg Solutions та ін. Зокрема, передбачено менторську підтримку спеціалізованих блоків дисциплін та підтримку практичної підготовки і дипломного проектування. Загалом понад 80% викладачів університету є співробітниками ІТ-компаній.

 

 

 

 

Що таке конкурсний бал?

Конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка розраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до Правил прийому.

 

Що таке НМТ?

Національний мультипредметний тест (НМТ) – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання результатів навчання з української мови, математики та історії України, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

 

Хто може прийматися для здобуття ступеня бакалавра?

Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра.

 

Хто може прийматися для здобуття ступеня магістра?

Особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);
Чи проводиться прийом для здобуття іншої спеціальності?

 

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року навчання.

 

 

Які особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з таких територій після 01 січня 2022 року

 

Особливості прийому на навчання для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з таких територій після 01 січня 2022 року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

 

 

Чи можна одночасно навчатися за декількома освітніми програмами або у декількох навчальних закладах?

 

Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

 

Коли розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти?

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня

 

Коли проводиться прийом заяв та документів для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти?

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти прийом заяв та документів розпочинається 29 липня та закінчується о 18:00 8 серпня - для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди; о 18:00 23 серпня - для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста;

 

Коли проводяться індивідуальні усні співбесіди для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти?

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти індивідуальні усні співбесіди проводяться з 9 по 16 серпня включно

 

Коли надаються рекомендації до зарахування та оприлюднюються списки рекомендованих осіб для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти?

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється 03 вересня.

 

Коли проводиться зарахування в університет для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти?

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб - 6 вересня;

 

Які терміни подачі документів для вступу на заочну форму навчання для  для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами здобуття освіти?

 

Терміни співпадають з денною

Чи будуть передбачені додаткові набори?

 

Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати додатковий набір вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за умови зарахування таких вступників до 30 листопада.

 Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (зокрема до дати закінчення прийому документів) за умови зарахування таких вступників до 30 листопада.

Доцільність додаткових наборів буде обговорюватися Приймальною комісією після проведення основного набору.

 

Скільки заяв можна подати?

 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

 

Чи потрібно для вступу в Університет здавати НМТ (національний мультипредметний тест)? Чи потрібне написання мотиваційного листа?

 

Потрібно НМТ. Мотиваційний лист не потрібен.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра зараховуються:

бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет),

або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з української мови та літератури/української мови, математики та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

У передбачених випадках, результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного мультипредметного тесту.

 

Коли зарахована на навчання особа повинна приступити до навчання?

 

Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

 

 

Яке мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

 

Вступник допускається до участі у конкурсі з мінімальною кількістю балів 125 з кожного із вступних випробувань.

 

Коли проводиться реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти?

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти розпочинається 1 серпня;
В який спосіб подаються заяви на навчання для здобуття вищої освіти?

 

1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту);

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання,  сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

 

Які особливості подання заяв у паперовій формі?

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за індивідуальною усною співбесідою під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

Для участі в індивідуальній усній співбесіді на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією закладу вищої освіти), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі); довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО, копію документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді. Подання вступниками інших документів для участі в індивідуальній усній співбесіді не є обов’язковим.

Для вступників, які мають проходити індивідуальну усну співбесіду, заклад вищої освіти може провести електронну реєстрацію для участі в них за умови подання вступником сканованих копій (фотокопій) документів.

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного листка з фотокарткою.

 

Хто може проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту?

 

Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, та відповідного  підтвердження Українського  центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення).

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного мультипредметного тесту 2022 року. 

Вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 

Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту.

 

 

 

Додатково:

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Денна форма навчання (додатковий набір)
Початок приймання заяв та документів 29 липня 15 вересня
Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди 

18.00

8 серпня

18.00

20 вересня

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають національного мультипредметного тесту

18.00

23 серпня 

18.00

23 вересня 

Терміни проведення індивідуальних усних співбесід 11 – 16 серпня 21 – 23 вересня
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди

не пізніше 18.00 

30 серпня

не пізніше 18.00 

26 вересня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій 03 вересня 26 вересня
Терміни подачі вступниками оригіналів документів

не пізніше 18.00 

05 вересня

не пізніше 18.00 

29 вересня
Терміни зарахування вступників

не пізніше 18.00 

06 вересня

не пізніше 18.00 

30 вересня

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра: 

 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок приймання заяв та документів 29 липня

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

18.00

8 серпня

Спеціально організована сесія національного

мультипредметного тесту

у терміни, встановлені МОН України

Термін оприлюднення рейтингового списку

вступників з наданням рекомендацій

08 вересня

Терміни подачі оригіналів документів

не пізніше

18.00

09 вересня

Терміни зарахування

не пізніше

18.00

10 вересня

 

Якщо маєте запитання щодо вступу, бажаєте побачити атмосферу нашого університету та дізнатися більше про досягнення та успіхи наших студентів – запрошуємо до нас! 

Детальніше про умови вступу та правила прийому в ІТ СТЕП Університет можна дізнатися за телефонами:

+38 (032) 240-38-51

+38 (067) 557-87-06

+38 (050) 441-76-00

+38 (063) 586-69-65   (лише Viber)

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти