м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а
ІТ СТЕП Університет
ІТ СТЕП Університет

м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а

ІТ СТЕП Університет

Новини

Цифрова економіка

Minor-програма «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»

 

Мета програми. Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців та дає додаткову кваліфікацію у сфері володіння сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання складних спеціалізованих завдань у напрямку поглиблення цифровізації економіки.

 

Актуальність програми. Цифровізація – це насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір. Основна мета цифровізації полягає у досягненні цифрової трансформації існуючих та створенні нових галузей економіки, а також трансформації сфер життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. Цифрова економіка базується на інформаційно-комунікаційних та цифрових технологіях, стрімкий розвиток та поширення яких вже сьогодні впливають на традиційну економіку, трансформуючи її від такої, що споживає ресурси, до економіки, що створює ресурси. Цифрове суспільство та, зокрема, цифрова економіка є сучасним трендом, який приведе до суттєвої зміни професійно-управлінської структури в суспільстві й вимагає негайної підготовки до цих змін.

 

Напрямки діяльності випускників minor-програми «Цифрова економіка»:

 • впровадження та використання цифрових технологій для ефективного функціонування складних економічних об’єктів, процесів і систем;
 • дослідження різних сфер економічної діяльності у цифровому просторі; інформаційне забезпечення економічних систем в умовах цифрової економіки;
 • підготовка та реалізація ефективних рішень проблем діджиталізації економіки;
 • ефективне ведення проектів, аналіз та обґрунтування проектних рішень у сфері цифрових технологій;
 • організація та управління бізнесом з використанням цифрових технологій.

 

Особливості програми. Minor-програма «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА» спрямована на формування у майбутніх фахівців знань і професійних компетентностей, необхідних для швидкого розвитку цифрових технологій та їх впровадження в секторах промисловості, бізнесі та державному управлінні для підвищення їх ефективності, конкурентоздатності, забезпечення сталого національного розвитку, зростання обсягів виробництва високотехнологічної продукції та благополуччя населення України.

Програма є практично-орієнтованою. У навчальному процесі застосовуються інтерактивні методи навчання, проблемні лекції, кейс-методи, семінари-дискусії, презентації-обговорення. Значну частку контактних занять складають практичні та лабораторні заняття з використанням сучасного інформаційно-комунікаційного обладнання, інформаційних систем та програмних продуктів, що застосовуються у професійній діяльності.

 

Основний фокус minor-програми. Підготовка фахівців, здатних використовувати інформаційні системи і технології для вирішення економічних задач, застосовуючи інноваційні підходи та знання цифрової економіки для введення онлайн-бізнесу. Програма  поєднує економічні дисципліни, дисципліни з інформаційних систем та технологій.

 

Працевлаштування. Цифровізація економіки на сьогодні є світовим трендом, в Україні є пріоритетною в бізнесі і максимально підтримується державою, а тому випускники з такою спеціальністю завжди будуть затребувані на ринку праці, у тому числі і за кордоном, та зможуть працювати в багатьох сферах народного господарства – банках, страхових, консалтингових та ІТ- компаніях, підприємствах, урядових та комерційних структурах.

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу:  менеджера у сфері надання інформації, інформаційного та системного аналітика; фінансового аналітика; менеджера з інформаційних технологій; фахівця по роботі з цифровими даними; фахівців з організації інформаційної та економічної безпеки.

Перевагами випускників програми є володіння глибокими знаннями та навиками створення новітніх цифрових технологій, а також їх застосування в управлінні у виробництві та промисловості, бізнесі, фінансових установах, електронній комерції.

 

Перелік дисциплін

 • Основи економіки та бізнесу
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Цифрова економіка
 • Господарське законодавство
 • Проектний аналіз
 • Теорія ігор
 • Фінанси підприємств
 • Фінансові технології
 • Міжнародна економіка і фінансові ринки
 • Кібербезпека цифрової економіки
 • Поведінкова економіка
 • Інтернет-трейдинг
 • Бізнес-переговори

Підписатись на новини

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти