м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а
ІТ СТЕП Університет
ІТ СТЕП Університет

м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а

ІТ СТЕП Університет

Новини

Як студенти ІТ СТЕП Університету обирають спеціалізацію

Про переваги та гнучкість освітніх траєкторій у ІТ СТЕП Університеті розповідає гарант освітньої програми, професор університету Тарас Рак. 

 

Які є освітні траєкторії в ІТ СТЕП Університеті? В чому їх особливість?

Університет здійснює підготовку студентів за спеціальністю “Комп'ютерні науки”. Стандарт вищої освіти за цією спеціальністю, затверджений Міністерством освіти і науки України у 2019 році, передбачає доволі широкий набір компетентностей. Ці знання дадуть можливість випускнику спеціальності розв’язувати широкий спектр складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі комп’ютерних наук. Однак, як показує сучасний ринок, у більшості випадків фахівці обирають собі декілька напрямів, у яких вони розвиваються та накопичують актуальний і цінний на ринку досвід. Крім цього, кожен студент має свої вподобання та міркування щодо свого подальшого розвитку. Хтось має здібності до цифрового дизайну, комусь подобається бізнес-аналіз чи проектний менеджмент, хтось хоче розвиватись в напрямку мобільної розробки чи веб-програмування, або зосередитись на науці про дані. Сфера ІТ надзвичайно широка і напрямків для самореалізації є багато. В Університеті створено відповідні умови і середовище, де кожен студент може розкрити свій потенціал та втілити свої мрії. Задля цього у 2020-21 навчальному році ми впровадили оновлену освітню програму “Комп'ютерні науки”. Програма поєднує в собі широку базову фундаментальну підготовку в галузі комп’ютерних наук та можливість поглибленого вивчення певної спеціалізації чи формування індивідуальної освітньої траєкторії у відповідності до побажань студента. У тісній співпраці з провідними ІТ-компаніями України ми розробили перелік дисциплін, які забезпечують формування обов’язкових базових компетентностей в галузі комп’ютерних наук, та створили такі спеціалізації як розробка програмного забезпечення, цифровий дизайн, кібербезпека. Вже починаючи з другого курсу студенти мають можливість обрати певний блок дисциплін для забезпечення тієї чи іншої спеціалізації. Або вільно обрати певний перелік дисциплін на власний розсуд і сформувати таким чином індивідуальну освітню траєкторію. Для допомоги студентам ми розробили рекомендований набір дисциплін (траєкторій), які дають ґрунтовну підготовку за напрямками веб-програмування, наука про дані, бізнес-аналіз та інше. Окрім цього, в рамках освітньої програми ми вперше розпочали реалізацію освітньої моделі Major&Minor. Така модель передбачає навчання студентів за основною (major) спеціальністю (у нашому випадку це “Комп'ютерні науки”) та додатковою спеціальністю (minor), як правило, з іншої галузі знань. Цьогоріч ми запропонували студентам на вибір дві minor-спеціальності: менеджмент та економіка. Менеджмент викликав доволі значне зацікавлення студентів і з початку навчального року сформована окрема група, яка вже розпочала навчання. Ця група вивчає певний набір дисциплін за спеціальністю “Комп'ютерні науки” та додатково дисципліни з галузі менеджменту. На жаль, економіка не зацікавила цьогорічних студентів. З наступного навчального року ми плануємо знову пропонувати студентам цю minor-спеціальність, але вже в оновленому та актуалізованому варіанті. Модель Major&Minor формує у студентів міждисциплінарні компетентності і розширює можливості студентів, які прагнуть реалізувати себе на стику спеціальностей. Наприклад, ІТ і менеджмент, ІТ і економіка, ІТ і фінанси, цифровий маркетинг тощо. 

Перелік спеціалізацій, minor-спеціальностей та освітніх траєкторій, які згадувались вище і реалізацію яких ми розпочали цього навчального року, не є остаточним. Ми постійно вивчаємо ринок і тенденції ІТ-галузі та намагаємось працювати на випередження. Наша освітня програма передбачає максимальну гнучкість до змін і постійне оновлення. Вже зараз ми ведемо перемовини з викладачами стосовно розроблення нових, актуальних дисциплін, які будуть запропоновані студентам на вибір для вивчення в наступному навчальному семестрі. І закликаємо до співпраці цікавих людей, фахівців-практиків, які готові ділитись своїми знаннями та досвідом з нашими студентами, готові запропонувати студентам цікаві, нестандартні, засновані на власному практичному досвіді курси. 

Як і коли студенти обирають спеціалізації?

Процес вибору дисциплін відбувається щосеместру орієнтовно у листопаді та квітні. Студентам презентується перелік спеціалізацій чи вибіркових блоків дисциплін, а також конкретні дисципліни, які вони можуть обирати для вивчення впродовж наступного семестру. Вони мають можливість ознайомитись зі змістом та очікуваними результатами навчання з кожного блоку дисциплін чи окремої дисципліни. Можна обирати спеціалізацію повністю або певну кількість дисциплін із загального списку, який пропонується для вибору. Однак, ми завжди наполегливо рекомендуємо вибирати конкретну спеціалізацію чи рекомендовану освітню траєкторію. При такому виборі студент набуває комплекс компетентностей, які й забезпечують його спеціалізацію в тому чи іншому напрямку. 

Чи правда, що тепер на певних заняттях можна побачити студентів різних курсів?

В рамках нашої освітньої програми студенти мають змогу обирати від однієї до трьох дисциплін щосеместру (починаючи з 2-го курсу). В загальному випадку студент є вільним у своєму виборі і може обирати дисципліни на власний розсуд. Як наслідок, може виникнути ситуація, коли студент 4-го обирає вибіркову дисципліну, яка пропонується до вибору студентам 2-го курсу. Маємо таку ситуацію цього семестру, коли на дисципліні “Менеджмент” сформовані групи зі студентів 2-го, 3-го та 4-го курсів. Зараз ми дещо відходимо від класичного поняття академічної групи. Розподіл на академічні групи у нас зберігся лише для обов’язкових дисциплін. А на вибіркові дисципліни формуються динамічні групи, до складу яких можуть входити студенти різних потоків та курсів.

Які переваги такої освітньої програми для студентів?

Основною ідеєю освітньої програми є орієнтація на розкриття здібностей кожного студента, індивідуалізація навчання. Вже у першому семестрі  першого курсу в рамках дисципліни “Вступ до спеціальності” студенти мають можливість детально ознайомитись зі спектром напряму комп’ютерних наук та спробувати виконати прості завдання, наприклад, з програмування, аналізу даних, цифрового дизайну, бізнес аналізу, менеджменту тощо. А у другому семестрі спробувати себе у командних проектних роботах за напрямками, які їм сподобались, та у різних ролях в команді. Впродовж 2-4 курсів студенти працюють над реальними проектами під керівництвом менторів з різних ІТ-компаній. Відповідно, вони мають можливість спробувати себе у різних напрямках (веб-розробка, мобільна розробка, data science, бізнес аналіз та ін.), визначитись зі своїми вподобаннями і сформувати свою освітню траєкторію, обираючи набір чи блок вибіркових дисциплін. В процесі вивчення складових освітньої програми студент отримує гармонійне поєднання значного практичного досвіду з класичною теоретичною підготовкою. Вже після закінчення 2-го курсу він може формувати своє портфоліо і здатний інтегруватись у виробничі процеси ІТ-компаній. 

Які ще освітні траєкторії будуть побудовані найближчим часом? Які є запити та передумови? 

Найближчим часом ми не плануємо розширення переліку спеціалізацій, але готові розглядати пропозиції від потенційних партнерів (компаній, команд чи окремих фахівців) для співпраці щодо впровадження нових дисциплін, блоків дисциплін чи minor-спеціальностей. Освітня програма гнучка і надає можливість вносити зміни у перелік дисциплін щосеместру. Зараз у нас ведуться перемовини з кількома викладачами стосовно розроблення нових дисциплін, на які є запит серед студентів, зокрема, “Особливості міжкультурної комунікації”, “Маркетинг”, “Маркетинг у соціальних мережах” та ін. Ми маємо надію запропонувати їх студентам на вибір для вивчення в наступному семестрі.

Хто є гарантом якості реалізації таких траєкторій?

Однією з особливостей освітньої програми є підбір команди викладачів, які є фаховими, є вмотивованими і мають бажання працювати з такими ж вмотивованими студентами. Ми активно залучаємо до викладання класичних академічних викладачів на дисципліни фундаментальної підготовки. До викладання професійно-орієнтованих дисциплін запрошуємо фахівців, які мають значний практичний досвід в контексті конкретної дисципліни і безпосередньо працюють в компаніях чи над власними проектами. Взаємодія студентів з такими фахівцями дає їм можливість завжди отримувати актуальні знання, працювати з актуальними на даний момент технологіями та інструментами, розуміти як розвивається ринок ІТ-галузі. Що стосується формування і реалізації спеціалізацій в межах освітньої програми, ми маємо надзвичайно вдалий досвід співпраці з окремими компаніями чи командами, які спеціалізуються в тій чи іншій галузі. Зокрема, вже більше року університет працює з компанією “Voronin Design Studio” та командою її засновника Миколи Вороніна над формуванням і реалізацією спеціалізації “Цифровий дизайн”. У команді Миколи є фахівці, які мають величезну кількість зреалізованих проектів у сфері цифрового дизайну, добре розуміють вимоги до знань і вмінь у цій сфері, знають ринок і тенденції його розвитку. Хто краще від таких людей може сформувати перелік та зміст навчальних дисциплін для такої спеціалізації? Студенти надзвичайно задоволені таким підходом. Вони мають можливість спілкуватись з практиками, працювати над реальними проектами і, відповідно, накопичувати практичний досвід, який цінується на ринку праці.

За таким ж підходом організовано реалізацію і інших спеціалізацій. Наприклад, спеціалізація “Наука про дані” реалізується під керівництвом Юрія Ратушняка, який має практичний досвід в розробці проектів, пов’язаних з аналізом даних, машинним навчанням і комп’ютерним зором та міжнародну сертифікацію в цій галузі. Minor-спеціальність “Менеджмент” реалізується командою Тетяни Лебідь та Ірини Когут, які є співзасновниками консалтингової компанії “PM Business Solution” та мають авторські курси з менеджменту.

 

 

Якщо маєте запитання щодо вступу, бажаєте побачити атмосферу нашого університету та дізнатися більше про досягнення та успіхи наших студентів – запрошуємо завітати до нас.

 

 

 

Підписатись на новини

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти