м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а
ІТ СТЕП Університет
ІТ СТЕП Університет

м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а

ІТ СТЕП Університет

Пріоритетні напрямки

Генерація та реалізація великих ідей роблять світ кращими. Згідно цього принципу, наукові дослідження університету спрямовані на розробку інноваційних рішень найскладніших науково-технічних завдань, покликаних покращити наше життя і зробити його безпечним. Пошук цих рішень здійснюється через мережу творчої колаборації із провідними світовими науково-дослідними інститутами, групами, центрами та консорціумами, які провадять передові дослідження в областях інформаційних технологій, обчислювального (штучного) інтелекту та інтелектуального аналізу різноманітних процесів.

Усі члени наукової спільноти університету в умовах новаторства, творчості, винахідництва та підприємництва займаються створенням і просуванням нових знань для пошуку рішення проблем реального світу.

Наукові напрями

В рамках фундаментальних та прикладних досліджень в Університеті ведеться робота за такими науковими напрямами:

Технології інтелектуального аналізу даних, моделювання та прогнозування детермінованих моделей в умовах невизначеності

Науковий керівник - д.т.н., доцент Рак Т. Є. 

Об’єктом наукових досліджень є розв’язання задач оптимального управління в умовах безпосереднього зв’язку прогнозованого значення із факторними ознаками, які виділяються із добре структурованих даних. В рамках наукового напряму отримано багафакторні методи визначення показника оптимуму для розв’язання задач оптимального управління. Отримано методи побудови прогностичних моделей в умовах невизначеності. Окремим класом розглядаються критеріальні задачі. Отримано балансові моделі для економіко-статистичного моделювання фінансових процесів

Наукова діяльність студентів

В університеті створено наукове товариство студентів і молодих учених, яке є добровільним молодіжним об'єднанням. Метою діяльності товариства є:

  • сприяння професійному зростанню студентів і молодих науковців через залучення їх до наукової діяльності;
  • об'єднання їхніх зусиль для розробки інформаційних інтелектуальних технологій для вирішення пріоритетних наукових завдань в рамках різноманітних міжнародних грантів і спільних проектів з виробничими компаніями;
  • розвиток інноваційної діяльності молодих вчених.

Результати наукових досліджень будуть висвітлюватись студентами та молодими науковцями на міжнародних конференціях, тематичних семінарах, літніх школах, різноманітних конкурсах наукових робіт та стартапів.

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти