м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а
ІТ СТЕП Університет
ІТ СТЕП Університет

м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а

ІТ СТЕП Університет

Дуальна освіта

 

Дуальна освіта - вид освіти, при якій поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації. Студенти поєднують навчання та стажування на підприємстві. При цьому підприємства здійснюють замовлення освітнім установам на конкретну кількість фахівців певної спеціальності, працедавці беруть участь у формування навчальної програми.

 

Особливості моделі

Навчальна програма підготовки бакалавра спрямована на вивчення і набуття умінь розроблення та ефективного застосування сучасних інформаційних технологій та засобів впродовж життєвого циклу будь-яких систем.

В результаті навчання студенти отримують сучасні знання, які необхідні для провадження інженерної діяльності в процесах створення інформаційних технологій – від початкового етапу формування ідеї та створення технічного завдання до кінцевого етапу супроводу продуктів на етапах їх комерційного використання.

В процесі навчання студенти набувають практичних навиків не тільки в технологічній області, а й в напрямках архітектурної, управлінської та організаційної виробничої діяльності.

 

Особливими рисами програми є:

- використання новітніх світових технологій та методів навчання;

- використання проектного підходу, який, завдяки командній організації, розвиває не лише практичні навички, а й дає можливість на практиці засвоювати і розвивати м’які навички;

- можливість вільного вибору (для вивчення) профільних навчальних дисциплін відповідно до свого уявлення про свій подальший професійний розвиток;

- безпосередня участь в навчальному процесі провідних викладачів університету, що мають досвід роботи в міжнародних компаніях, програмах та спеціалістів-практиків галузі інформаційних технологій;

- сприятливі умови для професійного розвитку бакалавра за рахунок реалізації практичної компоненти їх підготовки на базі профільних компаній (IT-компаніях, web-студіях, студіях комп’ютерного дизайну, R&D департаментах, які займаються розробкою робототехнічних систем та аналізом потоків даних);

- забезпечення підтримки інтеграції знань з різних областей професійної діяльності бакалаврів в рамках проектної роботи на 1-4 курсах;

- діяльнісне спрямування програми, що досягається за рахунок збільшення частки лабораторних занять із застосуванням сучасного програмного забезпечення;

- проведення комплексних тренінгів (воркшопів, майстер-класів) з професійного спрямування.

 

Реалізація програми передбачає два етапи–ступені (див рис. 1 Модель навчання):

І-й – тривалість 2 роки, 120 кредитів ЄКТС. Зміст освітніх компонент забезпечує формування у студентів загальних та фахових компетентностей і досягнення результатів навчання у відповідності до освітньої програми та з урахуванням матриці компетентностей компанії-партнера для можливості виконання студентом функцій стажера (англ. trainee). Освітні компоненти реалізуються на базі університету з активним залученням викладачів-практиків до реалізації практичної складової (зокрема, проектних робіт). За результатами етапу передбачається експертиза знань студентів на відповідність вимогам до посади (англ. position) стажера з пропозицією щодо формування персональної освітньої траєкторії.

ІІ-й – тривалість 2-4 роки, 120 кредитів. Студенти навчаються та/або працюють на посадах стажера у компанії-партнері. Набуття та розвиток компетентностей і результатів навчання здійснюється в рамках персональних освітніх траєкторій, що формуються на основі наборів стажувань, курсів та проектних робіт в компанії у тісній співпраці з університетом. Частина теоретичної складової реалізується в рамках освітніх компонент в університеті.

 

Модель навчання 

рис. 1 Модель навчання

 

Основні етапи

 1. Вступ на навчання після завершення 11 класу відбувається на загальних підставах.

 2. Два перші курси всі зараховані на навчання студенти навчаються за загальною програмою спеціальності 122 “Комп'ютерні науки”.

 3. Основний акцент 1-2 курсів - фундаментальні знання за фахом, що відповідають вимогам державного стандарту та матрицям компетентностей компаній по відповідних напрямах роботи у галузі ІТ. 

 4. У весняному семестрі 2 курсу університет робить студентам пропозиції для вибору спеціалізації, зокрема, компанії-партнери пропонують можливості щодо напрямків стажування (працевлаштування) та паралельного навчання на базі компаній. 

 5. Якщо студенту імпонує такий вибір, то компанія проводить відбір і за умови успішного проходження відбору студент з осіннього семестру 3 курсу приступає до такого паралельного навчання (стажування).

 6. Студент, який не мав бажання навчатися за такою моделлю або не був відібраний жодною із компаній, за умови успішно зданої літньої сесії 2 курсу, продовжує здобувати освіту в університеті за класичною моделлю.

 7. Студенти, які пройшли відбір і з осіннього семестру 3 курсу навчаються за моделлю дуального навчання, здобувають відповідний набір знань за узгодженим між університетом та компанією персональним навчальним планом, а результати навчання зараховуються до диплому.

 8. Частина занять (орієнтовно третина часу) на 3 і 4 курсах проводиться на базі університету.

 9. Бакалаврська кваліфікаційна робота, як правило, виконується за запропонованою в компанії темою під керівництвом ментора з компанії.

 10. Навчання на 3-4 курсах за дуальною формою передбачає  на певному етапі оформлення між компанією і студентом трудових відносин.

 

У випадку вибору такої моделі навчання студент зможе:

 • ефективно адаптуватися до роботи в команді і в компанії;

 • спробувати та обрати прийнятну для себе роль в ІТ;

 • офіційно поєднувати роботу і навчання;

 • отримати доступ до навчальних ресурсів та реальних кейсів компанії;

 • отримати (здобути) разом з дипломом бакалавра статус junior specialist або й  middle specialist;

 • зі студентських часів формувати кар'єрний портфоліо;

 • під час навчання реалізувати свій вибір - або швидке й ефективне працевлаштування (кар'єра), або робота в науковій царині, або стартапи й дослідницька робота, або стандартне класичне студентське життя;

 • змінювати/корегувати траєкторію навчання на будь-якому етапі;

 • працевлаштувавшись у такому форматі, перервати навчання і повернутися до нього для завершення бакалаврської освіти у зручний і потрібний момент.

 

Вклад компаній

 •  залучення до проектування освітньої програми  та змісту освітніх компонент (навчальних дисциплін);

 • експертиза знань студентів, зокрема, в момент відбору після 2 курсу на складову дуального навчання;

 •  доступ до навчальних ресурсів та реальних кейсів компанії;

 •  працевлаштування та/або стажування у компанії;

 • знайомство з реальними процесами в ІТ індустрії;

 •  менторство узгоджених з університетом проектних робіт;

 • можливість виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи на базі компанії з консультуванням працівником компанії.

 

Партнери від індустрії

Партнерами реалізації такої моделі дуального навчання є лідери ІТ-ринку - компанії Softserve, Sigma Software та Eleks.

Актуальні інтернатури (стажування) компаній-партнерів

 

 

ЧаПи     

 

Як можна потрапити на дуальну освіту?

За пропозиціями компаній у весняному семестрі другого курсу потрібно задекларувати свої вподобання (наміри). Після цього, у визначений компанією час, проводиться відбір на задекларовану траєкторію навчання. У випадку позитивного рішення компанії, навчання за цією моделлю стартує з осіннього семестру третього курсу

Чи можна від неї відмовитися?

Так, можна обрати класичний підхід з реалізацією на базі університету, зокрема з вибором певної спеціалізації

Чи буду я сам обирати компанію?

Обирати вподобання так. Але після цього обрана компанія має провести відбір і підтвердити ваш вибір

Чи зможу я в компанії виконувати бакалаврську роботу?

Так, після узгодження теми і керівника (консультанта/ментора від компанії) роботи

Чи потрібно з такою формою навчання визначатися уже при вступі?

Ні, у весняному семестрі другого курсу

Чи буду я отримувати заробітну плату?

Так, коли займете позицію у компанії

Які юридичні підстави такого навчання?

Укладається тристоронній договір - університет, студент, компанія

Який відсоток студентів від загальної кількості може потрапити на стажування в ІТ компанії?

Всі бажаючі, які пройдуть відбір компаніями. Кількісних обмежень немає.

Чим ваша модель дуального навчання краща від моделей інших університетів?

1) можливість після 2 курсу спеціалізуватися за будь-яким запропонованим компаніями профілем і своїми уподобаннями; 2) гнучкість траєкторії навчання; 3) якісна реалізація, що відповідає ринковим вимогам (увага до студента, індивідуальний супровід, захист інтересів кожного студента); 4) відсутність потреби обирати спеціалізацію в ІТ в момент вступу на навчання

Що робити, якщо студент хоче змінити університет?

Бере академічну довідку і переводиться в інший університет

Чи може студент змінити компанію-партнера?

Так, в межах умов укладеного раніше тристороннього договору

Чи передбачає дуальна освіта 100% працевлаштування?

Все залежить від студента. Університет створює максимально сприятливі умови для  працевлаштування. Якщо все робити по запланованому сценарію і виконувати поставлені завдання, то успіх неминучий

Якщо не пройшов на дуальну освіту, то що студенту робити далі?

Учитися по стандартній схемі, зокрема вибравши minor-програму чи спеціалізацію в університеті, а за бажанням працювати над тим, щоб потрапити на цю форму навчання на кожному із наступних етапів

За якими напрямами буде проходити таке навчання? Чи буде вибір? І наприклад, якщо студент хоче дизайн а такого напряму на той момент немає. То що студенту робити ?

Навчання у дуальній формі  буде проводитися за напрямами, які на час вибору актуальні у компанії. Враховуючи глобальність компаній-партнерів, практично гарантовано, що вибір буде вичерпним щодо можливих запитів. Якщо ж на певному етапі щось буде виключено, то будемо шукати додаткових партнерів або пропонувати пройти бажану спеціалізацію на базі університету

Чи може студент на момент навчання на дуальній освіті бути відрахований з університету?

Так, якщо не пройде передбачену графіком атестацію (в університеті чи компанії)

Чи можуть студента відрахувати з компанії, якщо він не буде справлятись з поставленими задачами? Що робити студенту в такому випадку?

Так, тоді він повертається на навчання на базі університету

В разі непроходження відбору в обрану компанію чи можна пробувати в інші?

Так

Як знати напрямки за якими будуть пропонувати навчання компанії ?

Вони будуть презентуватися студентам

В разі нездачі в ту чи іншу компанію чи можна спробувати вступати на наступний рік?

Так

Як поєднувати пари і роботу

Навантаження в університеті на цьому етапі (3-4 пари на тиждень). Університет синхронізує з компанією  розклад занять. 

 

 

Зворотній зв'язок

Усі пропозиції, зауваження та питання можна надіслати, заповнивши запит у формі

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти