Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Дуальна освіта

Дуальна форма освіти — це вид навчання, завдяки якому студенти опановують знання в закладах вищої освіти та поєднують з роботою на підприємстві.

Такий метод дозволяє студентам переймати навички роботи у досвічених спеціалістів з ІТ-сфери та можливість опанування реальних кейсів від компаній з багаторічним досвідом.  Представники виробництв, установ або підприємств здійснюють запит на конкретну кількість здобувачів освіти певної спеціальності, які надалі можуть отримати роботу у компанії. 

Працедавці разом з керівництвом Університету беруть участь у формуванні навчальної програми для студентів дуальної форми здобування освіти.


Характеристика моделі

Підготовка кваліфікованих фахівців спрямована на вивчення та набуття різного роду практичних навичок не тільки в технологічній області, а й в напрямах архітектурної, інженерної, управлінської та організаційної діяльності. 

В результаті навчання студенти отримують актуальні, сучасні знання, з залученням новітніх інформаційних технологій та набутим переліком фахових характеристик, які використовуються впродовж життєвого циклу будь-яких систем. 

Особливі риси програми:

 • використання новітніх технологій та методів навчання за світовими тенденціями
 • проєктний підхід, завдяки якому студенти розвивають навички командної роботи та комунікації між собою
 • можливість самостійно обирати напрям для вивчення профільних навчальних дисциплін відповідно до свого подальшого професійного розвитку
 • викладачі-практики, які безпосередньо формують навчальний процес та можуть поділитись досвідом роботи в міжнародних ІТ-компаніях, фахових програмах у галузі інформаційних технологій
 • підготовка здобувачів освіти на базі профільних компаній (web-студіях, студіях комп’ютерного дизайну, R&D департаментах, які займаються розробкою робототехнічних систем та аналізом потоків даних)
 • знання, які інтегрують та охоплюють різні області професійної діяльності в рамках навчання протягом усіх чотирьох курсів 
 • проведення комплексних тренінгів (воркшопів, майстер-класів) з професійного спрямування.

Реалізація програми дуального навчання

Програма поділена на 2 етапи:

І-й – тривалість 2 роки, 120 кредитів ЄКТС.

Зміст освітніх компонентів полягає у формуванні студентами фахових компетентностей. Завдяки навчальним дисциплінам з залученням викладачів-практиків для студентів реалізовується профільна підготовка, на основі якої вони можуть виконувати функції стажера у провідних ІТ-компаніях.

В результаті передбачається (відбір) експертиза знань студентів на відповідність до вимог посади, яку передбачає компанія, і вже тоді формується персональна освітня траєкторія навчання.

ІІ-й – тривалість 2-4 роки, 120 кредитів. 

Студенти навчаються та/або працюють на посадах стажера в компанії. Набуття та розвиток компетентностей і результатів навчання здійснюється в рамках персональних освітніх траєкторій, що формуються на основі наборів стажувань, курсів та проєктних робіт в компанії у тісній співпраці з Університетом. Частина теоретичної складової реалізується в рамках освітніх компонентів.

 

Модель навчання 

рис. 1 Модель навчання

 

Основні етапи

 • Вступ на навчання після завершення 11 класу відбувається на загальних підставах.
 • На першому та другому курсі всі студенти навчаються за загальною програмою спеціальності 122 “Комп'ютерні науки”.
 • Основний акцент 1-2 курсів — фундаментальні знання за фахом, що відповідають вимогам державного стандарту та матрицям компетентностей компаній по відповідних напрямах роботи у галузі ІТ. 
 • У весняному семестрі 2 курсу університет робить студентам пропозиції для вибору спеціалізації, зокрема, компанії-партнери пропонують можливості щодо напрямків стажування (працевлаштування) та паралельного навчання на базі компаній. 
 • Якщо студенту імпонує такий вибір, то компанія проводить відбір і за умови успішного проходження відбору студент з осіннього семестру 3 курсу приступає до такого паралельного навчання (стажування).
 • Студент, який не мав бажання навчатися за такою моделлю або не був відібраний жодною із компаній, за умови успішно зданої літньої сесії 2 курсу, продовжує здобувати освіту в університеті за класичною моделлю.
 • Студенти, які пройшли відбір, з осіннього семестру 3 курсу навчаються за моделлю дуального навчання, здобувають відповідний набір знань за узгодженим між університетом та компанією персональним навчальним планом, а результати навчання зараховуються до диплома.
 • Частина занять (орієнтовно третина часу) на 3 і 4 курсах проводиться на базі університету.
 • Бакалаврська кваліфікаційна робота, як правило, виконується за запропонованою в компанії темою під керівництвом ментора.
 • Навчання на 3-4 курсах за дуальною формою передбачає  на певному етапі оформлення між компанією і студентом трудових відносин.

 

Дуальна модель освіти передбачає:

 • адаптацію до командної роботи 
 • фахову роль в провідній ІТ-компанії
 • офіційно поєднувати роботу і навчання
 • здобуття разом з дипломом бакалавра статус junior specialist або й  middle specialist
 • портфоліо, з реальним досвідом роботи
 • можливість корегувати траєкторію навчання на будь-якому етапі
 • працевлаштувавшись у такому форматі, перервати навчання і повернутися до нього для завершення бакалаврської освіти у зручний і потрібний момент

Партнерами реалізації моделі дуального навчання є лідери ІТ-ринку:


ЧаПи     

Як можна потрапити на дуальну освіту?

За пропозиціями компаній у весняному семестрі другого курсу потрібно задекларувати свої вподобання (наміри). Після цього, у визначений компанією час, проводиться відбір на задекларовану траєкторію навчання. У випадку позитивного рішення компанії, навчання за цією моделлю стартує з осіннього семестру третього курсу

Чи можна від неї відмовитися?

Так, можна обрати класичний підхід з реалізацією на базі університету, зокрема з вибором певної спеціалізації

Чи буду я сам обирати компанію?

Обирати вподобання так. Але після цього обрана компанія має провести відбір і підтвердити ваш вибір

Чи зможу я в компанії виконувати бакалаврську роботу?

Так, після узгодження теми і керівника (консультанта/ментора від компанії) роботи

Чи потрібно з такою формою навчання визначатися уже при вступі?

Ні, у весняному семестрі другого курсу

Чи буду я отримувати заробітну плату?

Так, коли займете позицію у компанії

Які юридичні підстави такого навчання?

Укладається тристоронній договір - університет, студент, компанія

Який відсоток студентів від загальної кількості може потрапити на стажування в ІТ компанії?

Всі бажаючі, які пройдуть відбір компаніями. Кількісних обмежень немає.

Чим ваша модель дуального навчання краща від моделей інших університетів?

1) можливість після 2 курсу спеціалізуватися за будь-яким запропонованим компаніями профілем і своїми уподобаннями; 2) гнучкість траєкторії навчання; 3) якісна реалізація, що відповідає ринковим вимогам (увага до студента, індивідуальний супровід, захист інтересів кожного студента); 4) відсутність потреби обирати спеціалізацію в ІТ в момент вступу на навчання

Що робити, якщо студент хоче змінити університет?

Бере академічну довідку і переводиться в інший університет

Чи може студент змінити компанію-партнера?

Так, в межах умов укладеного раніше тристороннього договору

Чи передбачає дуальна освіта 100% працевлаштування?

Все залежить від студента. Університет створює максимально сприятливі умови для  працевлаштування. Якщо все робити по запланованому сценарію і виконувати поставлені завдання, то успіх неминучий

Якщо не пройшов на дуальну освіту, то що студенту робити далі?

Учитися по стандартній схемі, зокрема вибравши minor-програму чи спеціалізацію в університеті, а за бажанням працювати над тим, щоб потрапити на цю форму навчання на кожному із наступних етапів

За якими напрямами буде проходити таке навчання? Чи буде вибір? І наприклад, якщо студент хоче дизайн а такого напряму на той момент немає. То що студенту робити ?

Навчання у дуальній формі  буде проводитися за напрямами, які на час вибору актуальні у компанії. Враховуючи глобальність компаній-партнерів, практично гарантовано, що вибір буде вичерпним щодо можливих запитів. Якщо ж на певному етапі щось буде виключено, то будемо шукати додаткових партнерів або пропонувати пройти бажану спеціалізацію на базі університету

Чи може студент на момент навчання на дуальній освіті бути відрахований з університету?

Так, якщо не пройде передбачену графіком атестацію (в університеті чи компанії)

Чи можуть студента відрахувати з компанії, якщо він не буде справлятись з поставленими задачами? Що робити студенту в такому випадку?

Так, тоді він повертається на навчання на базі університету

В разі непроходження відбору в обрану компанію чи можна пробувати в інші?

Так

Як знати напрямки за якими будуть пропонувати навчання компанії ?

Вони будуть презентуватися студентам

В разі нездачі в ту чи іншу компанію чи можна спробувати вступати на наступний рік?

Так

Як поєднувати пари і роботу

Навантаження в університеті на цьому етапі (3-4 пари на тиждень). Університет синхронізує з компанією  розклад занять. 

Зворотній зв'язок

Усі пропозиції, зауваження та питання можна надіслати, заповнивши запит у формі