Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Вступ на бакалаврат

Тривалість навчання: 4 академічних роки

Форма навчання: денна та заочна


Умови вступу на бакалаврат:

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань, а також розгляду мотиваційних листів у передбачених Порядком випадках:

- для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра – відповідно до Порядку за результатами НМТ або ЗНО, з можливим додатковим використанням ЄФВВ за вибором вступника, Egzamin maturalny (далі – матуральний іспит) для громадян Республіки Польща, співбесіди, розгляду мотиваційних листів.

Національний мультипредметний тест: обов'язкові предмети - українська мова, математика, історія України четвертий предмет - на вибір.

Мінімальний прохідний бал

Спеціальність

Освітня програма

Конкурсна пропозиція

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Перший предмет НМТ

Другий предмет НМТ

Третій предмет НМТ

Четвертий предмет НМТ

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

130

130

130

130

Штучний інтелект

140

170

140

140

Дизайн та нові медіа

130

130

130

130

073 Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент

130

130

130

130

075 Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

130

130

130

130

 

Вимоги до мотиваційного листа

Спеціальними умовами участі у вступній кампанії є:
- спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти.

Необхідною умовою застосування спеціальних умов участі у вступній кампанії є наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи із зазначенням пільгової категорії та внесенням підтвердних даних (реквізити документів, що засвідчують право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, або завантажені скановані копії таких документів у разі відсутності (недоступності) інформації про них у державних реєстрах), а також зазначення в заяві вступника щодо необхідності застосування спеціальних умов.

Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 є:

  • участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки;

  • участь у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ.

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра: 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (співбесідах) 

03 липня – 18.00 25 липня

Реєстрація заяв вступників

19 липня - 18:00 31 липня

Терміни проведення вступних випробувань (співбесід)

08 липня – 31 липня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих, здійснюється не раніше

09 серпня

Терміни виконання вимог до зарахування, не пізніше

18.00 14 серпня

Терміни зарахування вступників, не пізніше

16 серпня