Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Нормативні документи

Положення про академічну доброчесність

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Положення про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ПЗВО "ІТ СТЕП Університет"

Положення про кваліфікаційну роботу бакалавра

Положення про надання матеріальної допомоги

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору

Положення про організацію індивідуального навчання студентів

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію та проведення семестрового контролю

Положення про організацію практик студентів

Положення про оскарження результатів підсумкового контролю

Положення про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін

Положення про проектну роботу

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про порядок перезарахування освітніх компонент та визначення академічної різниці

Положення про порядок розроблення та періодичний перегляд освітніх програм

Положення про рейтингове оцінювання

Правила внутрішнього розпорядку

Наказ про організацію освітнього процесу