Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ЛІЦЕНЗІї та АКРЕДИТАЦІї

Ліцензія

28 грудня 2016 року університет отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, пов'язаних з отриманням вищої освіти на рівнях "бакалавр" і "магістр". Ліцензія переоформлена 22 лютого 2021 року.

 • Рівень вищої освіти
 • Ліцензія
 • Ліцензійний обсяг на рік Обсяг на рік
 1. Офіційні відомості за посиланням

 

 • Перший (бакалаврський) рівень
 • МОН України № 19-л від 22.02.2021
 • 300

 

 • Другий (магістерський) рівень
 • МОН України № 19-л від 22.02.2021
 • 100

 

 1. Матеріали самооцінювання освітньо-професійної програми
 2. Звіт ЕГ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
 3. Експертний висновок галузевої експертної ради
 4. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 5. Сертифікат про акредитацію
 6. Освітньо-професійна програма "Маркетинг" за спеціальністю 075 "Маркетинг"
 7. Освітньо-професійна програма "Менеджмент" за спеціальністю 073 "Менеджмент"

 

 

 1. Матеріали самооцінювання освітньо-професійної програми
 2. Звіт ЕГ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
 3. Експертний висновок галузевоїекспертної ради
 4. Рішення Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти
 5. Сертифікат про акредитацію

 

 

Ліцензування закладу вищої освіти — процедура визнання спроможності ЗВО певного типу впровадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Акредитація

Перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні науки" за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

Другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійна програма "Прикладні комп'ютерні науки" за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"