м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а
ІТ СТЕП Університет
ІТ СТЕП Університет

м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а

ІТ СТЕП Університет

Ліцензія | Акредитація

Ліцензія

28 грудня 2016 року університет отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, пов'язаних з отриманням вищої освіти на рівнях "бакалавр" і "магістр".

 

Ліцензія переоформлена 22 лютого 2021 року.

Офіційні відомості за посиланням.

 

Спеціальність

Рівень вищої освіти

Ліцензійний обсяг Ліцензія
122 Комп’ютерні науки Перший (бакалаврський) рівень 300 МОН України № 19-л від 22.02.2021

Другий (магістерський)

рівень
100 МОН України № 19-л від 22.02.2021

 

Ліцензування закладу вищої освіти — процедура визнання спроможності ЗВО певного типу впровадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

 


 

Акредитація

 

Перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні науки" за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

 

Рішення №8(25).1.54 від 14.05.2020р.

Матеріали самооцінювання освітньо-професійної програми

Звіт експертної групи

Експертний висновок галезевої експертної раді

Рішення про акредитацію (Протокол засідання, Додаток до протоколу)

Сертифікат про акредитацію

 


 

Другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійна програма "Прикладні комп'ютерні науки" за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

 


 

Акредитація освітньої програми - це оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання.

Цей сайт використовує Cookies

Політика конфіденційності та Правова інформація
Прийняти