Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Часті запитання

За якими освітніми рівнями проводиться підготовка?

Університет здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями бакалавра та магістра відповідно до Ліцензії.

Чи є військова кафедра в ІТ СТЕП Університеті?

На базі університету військова кафедра не передбачена. Для охочих у Львові можна вступити на навчання на військову кафедру Національної академії сухопутних військ або Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, в яких студенти університету можуть отримати офіцерське звання. Вступ відбувається за конкурсом. Навчання триває 2 роки, 1 раз на тиждень.

Який ліцензований обсяг прийому на навчання?

Бакалаври 300 осіб і магістри 100 осіб.

Хто може вступити на навчання в університет?

Особи, які мають повну загальну середню освіту (з свідоцтвом про повну загальну середню освіту), випускники технікумів і коледжів (з дипломом  молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра), випускники інститутів, академій, університетів (з дипломом бакалавра).

Чи передбачене державне замовлення?

Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Яке мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

Вступник допускається до участі у конкурсі з мінімальною кількістю балів 130 з кожного із вступних випробувань.

Чи передбачено на запропонованих програмах підготовки спеціалізацію?

В межах освітньої програми «Комп’ютерні науки» студенти можуть обирати з широкого переліку вибіркових компонентів і сформувати освітні траєкторії з акцентом відповідно до своїх вподобань:

 • Web-програмування;
 • Data science;
 • Бізнес-аналіз;
 • DevOps та ін.

І це не повний перелік. Програма передбачає гнучке розширення набору дисциплін та освітніх траєкторій для швидкої реакції на потреби ринку.

Запроваджено освітню модель Major&Minor, в рамках якої студент отримує диплом за спеціальністю «Комп’ютерні науки» (major) та може отримати додаткову кваліфікацію (minor), яка не має безпосереднього відношення до основної спеціальності, таким чином формуючи міждисциплінарну спеціалізацію і розширюючи свої можливості на ринку праці. Університет пропонує такі minor-програми:

 • Цифровий дизайн;
 • Менеджмент;
 • Цифрова економіка;
 • Цифровий маркетинг і продажі

Чи приймаються на навчання іноземні громадяни та особи без громадянства?

Ні. До університету приймаються виключно громадяни України.

Чи передбачено вступ на заочну форму навчання?

Навчання проводиться на денній або заочній формі.

Які передбачено терміни підготовки фахівців?

Навчання за освітнім рівнем бакалавра – 4 роки на базі повної загальної середньої освіти&. Навчання за освітнім рівнем магістра – 1,5 року.

Як подаються заяви для навчання на бакалаврській програмі на базі повної загальної середньої освіти (зокрема випускники 11-х класів)?

В електронній формі через електронний кабінет вступників.

Хто може прийматися для здобуття ступеня магістра?

Особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)

Чи проводиться прийом для здобуття іншої спеціальності?

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року навчання.

Чи можна одночасно навчатися за декількома освітніми програмами або у декількох навчальних закладах?

Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

Скільки заяв можна подати?

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Коли зарахована на навчання особа повинна приступити до навчання?

Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

Які особливості подання заяв у паперовій формі?

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за індивідуальною усною співбесідою під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

Залишились питання?

Не можете знайти відповідь на своє запитання? Залиште заявку і ми зв'яжемось з вами, щоб допомогти