Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Наукові напрями

Генерація та реалізація великих ідей роблять світ кращими. Згідно цього принципу, наукові дослідження університету спрямовані на розробку інноваційних рішень найскладніших науково-технічних завдань, покликаних покращити наше життя і зробити його безпечним. Пошук цих рішень здійснюється через мережу творчої колаборації із провідними світовими науково-дослідними інститутами, групами, центрами та консорціумами, які провадять передові дослідження в областях інформаційних технологій, обчислювального (штучного) інтелекту та інтелектуального аналізу різноманітних процесів.

Усі члени наукової спільноти університету в умовах новаторства, творчості, винахідництва та підприємництва займаються створенням і просуванням нових знань для пошуку рішення проблем реального світу.

 


Наукові напрями

В рамках фундаментальних та прикладних досліджень в Університеті ведеться робота за такими науковими напрямами: 

Архітектура комп'ютерів та комп'ютерних систем, проектування вбудованих та високопродуктивних гетерогенних комп'ютерних систем, проектування кіберфізичних систем, розроблення теоретичних основ їх побудови та методів і засобів проектування

Науковий керівник - д.т.н., професор Мельник А.О.

Об'єктом наукових досліджень є:

 • Моделі обчислень та архітектура комп'ютера.
 • Моделі обчислень та архітектура самоконфігуровних та самовдосконалювальних комп'ютерних систем на основі FPGA.
 • Теорія аналізу та синтезу структури алгоритмів.
 • Концепції проектування, обчислювальні моделі та базові структури енергоефективних паралельних спеціалізованих процесорів.
 • Проектування високопродуктивних енергоефективних спеціалізованих процесорів з паралельною архітектурою та їх реалізація в FPGA.
 • Концепції проектування, обчислювальні моделі та базові структури спеціалізованих комп'ютерних систем реального часу.
 • Принципи побудови синтезаторів моделей спеціалізованих процесорів та програмних засобів для автоматичного синтезу HDL моделей спеціалізованих процесорів з мови високого рівня.
 • Принципи структурної організації і імплементація процесорів і вбудованих систем для розв'язування задач опрацювання сигналів та зображень, захисту даних, ШІ тощо.
 • Розроблення кіберфізичних систем і технологій Інтернету речей.
 • Дистанційний синтез та оптимізації комп’ютерних пристроїв у реконфігурованих апаратних платформах розумних сенсорно-виконавчих вузлів кіберфізичних систем та Інтернету речей.
 • Розроблення інтелектуальних засобів для дистанційного моніторингу функціонального стану людини.

Технології інтелектуального аналізу даних, моделювання та прогнозування детермінованих моделей в умовах невизначеності

Науковий керівник - д.т.н., доцент Рак Т. Є. 

Об’єктом наукових досліджень є: 

 • розв’язання задач оптимального управління в умовах безпосереднього зв’язку прогнозованого значення із факторними ознаками, які виділяються із добре структурованих даних;
 • багафакторні методи визначення показника оптимуму для розв’язання задач оптимального управління;
 • методи побудови прогностичних моделей в умовах невизначеності;
 • балансові моделі для економіко-статистичного моделювання фінансових процесів.

 


Наукова діяльність студентів

В університеті створено наукове товариство студентів і молодих учених, яке є добровільним молодіжним об'єднанням. Метою діяльності товариства є:

 • сприяння професійному зростанню студентів і молодих науковців через залучення їх до наукової діяльності;
 • об'єднання їхніх зусиль для розробки інформаційних інтелектуальних технологій для вирішення пріоритетних наукових завдань в рамках різноманітних міжнародних грантів і спільних проектів з виробничими компаніями;
 • розвиток інноваційної діяльності молодих вчених.

Результати наукових досліджень будуть висвітлюватись студентами та молодими науковцями на міжнародних конференціях, тематичних семінарах, літніх школах, різноманітних конкурсах наукових робіт та стартапів.