Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Палецька-Юкало Антоніна

Кандидат педагогічних наук, доцент ІТ СТЕП Університету, керівник Soft Skills School

Викладачка дисциплін "Англійська мова в ІТ" та "Critical reading and Persuasive Communication"

Освіта:

 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність “Німецька мова і література (філологія)”. Викладач німецької мови, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури. Диплом з відзнакою

 • Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 - Теорія та методика навчання (германські мови). Тема дисертації: “Методика формування німецькомовної лексичної компетентності майбутніх учителів на основі автентичних художніх творів”.

 • Навчальна програма «Школа лідерства 2.0». Бізнес школа УКУ, 09.2021-09.2022. Сертифікат BS0020220328. 108 год.

 • В рамках проекту академічної мобільності у сфері вищої освіти “Erasmus + Staff Teaching Mobility” стажування у Литовському бізнес-університеті прикладних наук (Lithuania Business University of Applied Sciences) в період з 2 травня по 6 травня 2022 року. Сертифікат Литовського бізнес-університету прикладних наук від 6.05.2022 року, 8 годин викладання.

 • В рамках проекту академічної мобільності у сфері вищої освіти ERASMUS+ KA107 (International Credit Mobility Programme / mobility for training and teaching) стажування у Маніса Джелал Баяр Університеті (Manisa Celal Bayar Üniversitesi) в період з 24 квітня по 28 квітня 2023 року. Викладання курсу “Soft Skills: Communication warm-ups”. Сертифікат Маніса Джелал Баяр Університету від 28.04.2023 року.

 • Тренінг “Effective communication, storytelling and the art of pitching” by Jeff Cabili, Stanford Continuing Studies. 5-6 березня 2023 року. Сертифікат.

 • В рамках проекту академічної мобільності у сфері вищої освіти ERASMUS+ KA107 (Staff mobility for Teaching) стажування у Маніса Джелал Баяр Університеті (Manisa Celal Bayar Üniversitesi) в період з 17 липня по 21 липня 2023 року. Викладання курсу “Soft Skills: Effective Professional Communication / Public Speaking Course”.

Наукові публікації:

 • Палецька-Юкало А. В. Особливості формування іншомовної лексичної компетентності в письмі майбутніх ІТ-фахівців // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. жунал. / голов. ред А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2019. Вип 1(85). С.39-51

 • Палецька-Юкало А. В. Використання методу комунікативних завдань для формування іншомовної лексичної компетентності на основі автентичних творів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. жунал. / голов. ред А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2019. Вип 2(86). С. 81-91.

 • Палецька-Юкало А. В. Проблема інтегрованого формування лексичної компетентності в підготовці майбутніх учителів // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко та ін. Херсон, 2017. Вип. 33. С. 79-86.

 • Палецька-Юкало А. В. Експериментальна перевірка ефективності методики формування німецькомовної лексичної компетентності у майбутніх учителів на основі автентичних художніх творів // Науковий вісник 18 Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2017. Вип. 1 (40). С. 202-206.

 • Paletska-Iukalo A. Subsystem von Übungen für lexikalische Kompetenzbildung auf Basis von authentischen literarischen Werken // Intellectual Archive. Toronto, 2017. Vol. 6, no. 2. P. 101–113.

Профілі: